Відпустка, відпустка у зв'язку з вагітністю, право на страйк – все, що має знати працівник

Від Української молодіжної організації у Грузії "Світанок"

 

Для того, щоб зрозуміти, чи не страждаєте ви від утисків на роботі, важливо знати, на що саме ви маєте право.

Відпустка

У Трудовому кодексі Грузії розрізняються оплачувані та неоплачувані види відпустки (без збереження заробітної плати).

Право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю не менше 24 робочих днів виникає у працівника через 11 місяців роботи.

Відпустку без збереження заробітної плати сумарно 15 календарних днів роботодавець зобов'язаний надати працівникові протягом року на вимогу останнього. Заява про надання адміністративної відпустки має бути направлено роботодавцю не менше ніж за 2 тижні до його надання.

Право на грошову компенсацію за невикористану відпустку виникає:

  • у деяких випадках, якщо трудові відносини припиняються з ініціативи роботодавця;
  • якщо трудовий договір припиняється у зв'язку із закінченням строку його дії, а працівник не використав відпустку з вини роботодавця (не відпустили).

У разі звільнення за власним бажанням невикористана відпустка в грошах не компенсується.

Відпустка у зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною

За законодавством Грузії працівникові на його вимогу надається відпустка у зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною тривалістю 730 календарних днів (2 роки), з яких оплачується 183 календарні дні (6 місяців), а в тяжких випадках і при народженні близнюків – 200 календарних днів.

Відпустка оплачується з державного бюджету в межах 1.000 ларі (конкретний розмір залежить від посадового окладу працівника). Працівник та роботодавець можуть домовитись про додаткову компенсацію.

Відпустка для догляду за дитиною до 3-х років не передбачена, але працюючий батько має право запросити у роботодавця додатково 12 тижнів неоплачуваної відпустки на рік до досягнення дитиною віку 5-ти років.

Трудові суперечки

Суперечкою називається розбіжність, що виникла в процесі трудових відносин, вирішення якої входить до законних інтересів сторін трудового договору.

Підставою для початку суперечки є письмове повідомлення про розбіжності іншої сторони.

Зокрема:

1. Порушення передбачених законодавством Грузії прав та свобод людини;

2. Порушення умов індивідуального трудового договору, колективного договору чи умов праці;

3. Розбіжності у зв'язку зі суттєвими умовами індивідуального трудового договору, укладеного між працівником та роботодавцем, або умовами колективного договору.

Розгляд та вирішення індивідуальної суперечки

Головне правило, яке закріплене у Трудовому кодексі Грузії – індивідуальна суперечка між працівником та роботодавцем має вирішуватися шляхом ведення прямих переговорів.

Для початку одна із сторін, найчастіше, це працівник, чиї інтереси порушені, надсилає іншій стороні письмове повідомлення про початок погоджувальних процедур. У ньому повинні бути точно вказані підстави виникнення спору та вимоги сторони.

Інша сторона зобов'язана розглянути письмове повідомлення та письмово повідомити про своє рішення протягом 10 календарних днів після отримання зазначеного повідомлення.

Будь-яке рішення, яке приймається за підсумками переговорів, записується сторонами або їхніми представниками, що стає частиною вже існуючого трудового договору.

При цьому, якщо протягом 14 календарних днів після отримання письмового повідомлення угоди не буде досягнуто, сторона, яка має претензії, має право звернутися до суду.

Умови звернення до суду

Якщо сторона протягом 14 календарних днів після отримання письмового повідомлення ухилялася від участі у погоджувальних процедурах, тягар доведення фактичних обставин суперечки покладається на неї.

Сторони можуть досягти угоди про передачу спору до арбітражу.

Страйк та локаут

Страйк – тимчасова добровільна відмова працівників від повного або часткового виконання зобов'язань, передбачених трудовим договором, у разі виникнення спору.

Локаут – тимчасова добровільна відмова роботодавця від повного або часткового виконання зобов'язань, передбачених трудовим договором, у разі виникнення спору.

Відповідні глави Трудового кодексу, які регулюють ці питання, стосуються насамперед колективних суперечок.

Під час колективної суперечки право на страйк або локаут виникає після закінчення 21 календарного дня після направлення письмового звернення до міністра з проханням про посередництво або після призначення міністром медіатора спору з власної ініціативи.

Сторони не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку страйку або локауту повинні письмово повідомити один одного та міністра час, місце та характер страйку чи локауту, інформацію про чисельність осіб, які беруть участь у страйку.

Під час страйку чи локауту сторони зобов'язані продовжити погоджувальні процедури.

Гарантії працівників

Участь працівника у страйку не може розглядатися як порушення трудової дисципліни та підстави для розірвання трудового договору, крім випадку незаконного страйку: під час надзвичайного чи військового стану, якщо одна із сторін ухилилася від участі у погоджувальних процедурах, якщо суд виніс рішення про визнання страйки чи локауту незаконними.

Якщо суд визнав локаут незаконним, роботодавець зобов'язаний відновити трудові відносини з працівниками та компенсувати їм пропущений робочий годинник.

Працівники, які не брали участь у страйку, але через причину страйку не могли виконувати роботу, можуть бути переведені роботодавцем за згодою сторін на іншу роботу, або їм може бути компенсований період простою, виходячи з погодинної робочої ставки оплати праці.

Куди можна звернутись за захистом своїх прав (трудових)? 

Georgian Trade Unions Confederation - Конфедерація профспілок Грузії

Адреса: Tbilisi, Vazha Pshavela Ave, 1/43

Номер телефону: 032 224 24 49

Сайт: http://www.gtuc.ge

Пошта: info@gtuc.ge

Як було зазначено вище, у разі виникнення суперечок між працівниками та роботодавцями, ви маєте право звернутися зі скаргою до суду.

Правозахисна організація Rights Georgia

Сайт:  მთავარი - Rights

Номер телефону: +995 (32) 299 88 56

Пошта: office@rights.ge

Перейти на сторінку організації
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მოძიება და შეკრება შესაძლებელი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და ევროკავშირის დაფინანსებით. ვებგვერდზე განთავსებულ მასალაზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საინიციატივო ჯგუფი და შესაძლოა არ გამოხატავდეს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ან ევროკავშირის შეხედულებებს.

© 2022 Dopomoga Ukraini